Vranken Bewindvoering

Uw financiële rots in de branding!

SCHULDENBEWINDSchuldenbewind is in principe hetzelfde als beschermingsbewind. Echter bij schuldenbewind wordt het bewind ingeschreven in het curatele- en bewindregister. Een openbaar register om u te beschermen tegen derden. Het doel is om te streven naar een stabiele financiële situatie en zelfredzaamheid, waarbij u op termijn de mogelijkheid wordt geboden om de eigen financiën weer zelf te regelen. De rechtbank beoordeelt periodiek of het bewind kan worden opgeheven.Nadat het bewind is uitgesproken wordt een budgetplan opgesteld, waarin ook de hoogte van het leefgeld wordt vastgelegd. Er wordt een boedelbeschrijving met alle goederen en schulden opgesteld. Bij goederen die in een openbaar register zijn opgenomen, zoals een huis, worden de bewindvoering en de naam van de bewindvoerder vermeld.