Vranken Bewindvoering

Uw financiële rots in de branding!

TESTAMENTAIR BEWIND
Het gaat dan om bewind over hetgeen uit een erfenis is verkregen. Het bewind kan worden ingesteld bij testament over één of meer na te laten goederen. Het bewind betreft dan ook het beheer van goederen en gaat niet over een onder bewind gesteld persoon.


Het beheer wordt uitsluitend gevoerd door een bewindvoerder. Deze wordt bij testament of door de kantonrechter benoemd. De bewindvoerder maakt een beschrijving op van de goederen waarop het bewind betrekking heeft. Als hij door de kantonrechter is benoemd levert hij een afschrift van die beschrijving in bij de rechtbank. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd. De bewindvoerder mag niet alles zomaar doen. Voor een aantal zaken heeft hij toestemming nodig.


Het meest verstrekkende bewind dat bij testament kan worden ingesteld is het afwikkelingsbewind. De afwikkelingsbewindvoerder voert namelijk het beheer, verricht beschikkingshandelingen, bepaalt de wijze waarop wordt verdeeld en brengt de verdeling tot stand. Afwikkelingsbewind is met de nodige rechtswaarborgen omgeven.
Ons kantoor treedt op als testamentair bewindvoerder en ook als afwikkelingsbewindvoerder.